Claudia Romani takes a walk on Miami Beach

24 Mar
Claudia Romani takes a walk on Miami Beach.