Kate Upton Sam Edelman 2014 Campaign

20 Feb
Kate Upton Sam Edelman 2014 Campaign.